ty

Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

18 HAZÄ°RAN 2018 PAZARTESÄ° günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ve ...

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

23 EYLÜL 2017 CUMARTES? günü ba?l?yoruz.   YÜZME KURSU GÜN ...

2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

YÜZME B?LMEYEN KALMASIN… E?itimin ba?lama tarihi 18.06.2018 Ön kay?t ba?...

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

24 EYLÜL 2016 CUMARTES? GÜNÜ BA?LIYORUZ. (4–14 YA? ARASI ) YÜ...

 • Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

  Yaz Dönemi Kurslarımız Başlamıştır.

  Perşembe, 07 Haziran 2018 09:27
 • KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR.

  Pazartesi, 25 Eylül 2017 09:57
 • 2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2018 YAZ OKULU Y�ZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Salı, 30 Mayıs 2017 11:35
 • 2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  2016-2017 KI? DÖNEM? YÜZME KURS KAYITLARIMIZ BA?LAMI?TIR

  Pazartesi, 19 Eylül 2016 15:22
Kış yüzme okulumuza gösterdi?iniz yo?un ilgiden dolay? te?ekkür eder,
Yaz okulumuzda da beraber olmak dileklerimizi sunar?z.
 
  
 

 

 

 


 

K???SEL B?LG?LER                                                       

                                                                                                                                                    

Ad, Soyad                            : EMRAH KOÇAK                                                                               

Do?um Tarihi                    : 13.06.1978

Uyruk                                   : T.C.

Cep Tel                                : 0536 630 32 13

E-posta                                 : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

  

KAR?YER HEDEF? ve AMACI                                                                    

 

 

   Kazand???m tecrübeleri sporcular?ma aktarmay? görev edinmi?, e?itim ve ö?retim vizyonuna sahip, sürekli geli?imin önemini bilen bir e?itmen olarak Antalya Prestij Spor Kulübünü kariyerime devam etmek için kurmu? bulunmaktay?m.

   Antalya Prestij Spor Kulübü olarak Amac?m?z, Çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin spor ahlak?na ve spor disiplinine sahip sa?l?kl?, ba?ar?l? ve sosyal aç?dan güçlü bireyler olmalar?na yard?mc? olmakt?r. Sporcular?m?z?n geli?imini seyretmek, bizlere ve siz ailelerine mutluluk vermektedir.

 

E??T?M B?LG?LER?                

 

 

 

L?SANS

AKDEN?Z ÜN?VERS?TES? BED. E?T. Ve SPR. YÜK. OK.

 

BEDEN E??T?M? Ö?RETMEN?

YÜZME ANTRENÖRÜ

( 1997–2002 )

 

L?SANS TEZ?                                                                     

 

 

   ?LKÖ?RET?M OKULLARININ SPOR AKT?V?TELER?NE KATILMA DÜZEYLER?N?N ARA?TIRILMASI.    2001

DANI?MAN: DC. DR. D?LARA ÖZER

 

 

?? DENEY?M?                                                                     

STAJ

Okul deneyimi staj program?m? ;

 

Muratpa?a Lisesi - 2001

 

Mustafa Ad?yaman ?.Ö. Ok. - 2001

 

 

Akdeniz Yüzme ?htisas Kulübü.

(AY?K)

 

 

YÜZME ANTRENÖRÜ – ( 1997–2006 )

 

Antalya Tenis ?htisas Kulübü-(AT?K)

(AT?K)

 

 

KOND?SYONER – ( 1998 )

Akdeniz Üniversitesi Yaz ve K?? yüzme Kurslar?

 

 

 

( 1999 – 2009 )

 

 

LOT?S

( SPA MERKEZ? )

 

 

 

YÜZME, BA? SORUMLU ANTRENÖRÜ – HAVUZ SORUMLUSU

F?TNESS E??TMEN?

KOND?SYONER

( 2002 – 2003 )

Antalya Akdeniz Yüzme kulübü

( AAYK )

 

YÜZME BA? ANTRENÖRÜ – ( 2006 – 2010 )

 

Akdeniz Üniversitesi Güz Yar?y?l? Yüzme Dersleri Bütünleme E?itim Program?

 

 

GÖREVL? Ö?RET?M ELEMANI – ( 2007 – 2008 )

 

BRAN?; Yüzme 1 ve 2 Dersleri

 

Akdeniz Üniversitesi Spor Tesisleri ??l. Müd. Yüzme Havuzu

 

 

CANKURTARAN – ( 2007 – 2009 )

HAVUZ SORUMLUSU

Yüzme Federasyonu Anadolu Teknik Kurul Üyesi

 

 

YÜZME FEDERASYONU, ANADOLU TEKN?K KURUL ÜYES? GÖREV?. — Aral?k 2008 –

( Görevime devam etmekteyim.)

 

 

 

 

ANTALYA PREST?J SPOR KULÜBÜ

 

 

 

 

YÜZME BA? ANTRENÖRÜ – 03 / 2010 –

 

 

 

 

M?LL? TAKIM

 

 

 

BALKAN GENÇLER YÜZME ?AMP?YONASI – Banja Luka / BOSNA HERSEK - 30 Nisan - 1 May?s

M?LL? ANTRENÖR

 

KURS / SERT?F?KA B?LG?S?       

3.ULUSAL YÜZME ve SUTOPU SEMPOZYUMU – 13–14 KASIM 1999 / ANTALYA

ULUSLAR ARASI CANKURTARANLIK BELGES? / GÜMÜ? BROVE – 1999 / ANTALYA

2007 COACH CLINIC / Antrenman planlamas?

ULUSLAR ARASI CANKURTARANLIK BELGES? / ALTIN BROVE – 2009 / ANTALYA

2009 COACH CLINIC / Yüzme sezonu planlamas?, Y?ll?k Plan, Ya? guruplar? kara çal??malar?, Kondisyon çal??ma prensipleri, ergojenik yard?m. / Istanbul, ENKA Okullar? Konf. Salonu / 26-27 Eylül 2009.

ASCA 2010 COACH CLINIC ( Amerika yüzme antrenörleri birli?i ) / Sportif performans / Istanbul, ENKA Okullar?. Konf. Salonu / 21-23 May?s 2010.

ANTRENÖR E??T?M SEM?NER? ; ( Planlama, Yar?? analizi sistemleri, Test bataryalar?, Süper Sonic Test Cihaz? testleri, Yar?? Analiz Sistemleri, Tüm Test programlar? ve sonuçlar, Milli Tak?mlar 2000–2010 Analizi ve Barajlar Faaliyet Program?, olu?turulmas? ve hedefleri.)  — 25–26 Eylül 2010 / Istanbul, ENKA Okullar?. Konf. Salonu

 

 

B?LG?SAYAR B?LG?S?                                                   

MS Ofis Programlar? (Word, Excel, PowerPoint).

ÖDÜLLER                                                   

Ki?isel: 1990 y?l?nda ba?lad???m Atletizm sporu hayat?ma orta ve uzun mesafe bran?lar?n da ba?lay?p, 100.200.400 metre mesafelerinde onlarca ödül alarak 2002 y?l?nda son verdim. Kürek, Su sporlar?, Kaya t?rmanma, Do?a sporlar? ve Kayak özellikle Üniversite y?llar?nda yak?ndan ilgilendi?im spor bran?lar? aras?nda yer almaktayd?.

      Yüzme Antrenörlü?ü kariyerimde;

      Türkiye Rekoru ( 13 Ya? /50m. Serbest Erkek. ), birçok Türkiye ?ampiyonluklar?, 2. ve 3. lükleri ile Anadolu tak?m ?ampiyonluklar?n? sporcular?m ile birlikte ya?ad?m.

 

Projeler: Ba??nda bulundu?um Yüzme tak?m?m ile ilgili 2008 y?l?nda 2 ayr? Tez; Kuvvet ölçümleri ve performansa etkisi ve Patlay?c? güç’ün yüzme performans?na etkisi ad?nda yap?ld?. Dan??man ve Sorumlu Antrenör olarak yap?lan tez ve ölçümlerde görev ald?m.

DERNEK VE KULÜP ÜYEL?KLER?               

 03 / 2010 -  ANTALYA PREST?J SPOR KULÜBÜ BA?. YRD. GÖREV?.

REFERANSLAR                                                                    

Adnan TURGUT                        A.Ü.                                    Ö?retim Görevlisi ( Yrd. Doç. Dr. )

Dr. Ak?n VURAL            Yüzme Federasyonu                             Yüzme Bran? Sorumlusu